SUZUKI VITARA INYSKRUD

Bil - - FRAMVAGNEN - Su­zu­ki­mo­del­len

Vitara fyl­ler 30 år och har upp­da­te­rats bå­de kos­me­tiskt och motor­mäs­sigt. Änd­ring­ar­na ut­vän­digt rör gril­len som får fem kro­ma­de rän­der, stöt­fång­a­ren som blir gröv­re och bak­lju­sen är nya med Led-tek­nik. Vitara finns nu i yt­ter­li­ga­re tre ku­lö­rer. In­vän­digt fin­ner vi en ny 4,2-tums­skärm, nya sto­lar kläd­da i moc­ka samt att över­de­len av in­stru­ment­pa­ne­len är klädd i mjukt ma­te­ri­al. Un­der mo­tor­hu­ven dy­ker nu även en en­li­ters ben­sin­mo­tor med tre cy­lind­rar och tur­bo upp i sor­ti­men­tet. Den är på 112 häst­kraf­ter och ut­gör al­ter­na­ti­vet till den 1,4-li­ters­ben­si­na­ren på 140 hästar som vi kän­ner se­dan ti­di­ga­re. Upp­da­te­ra­de Vitara an­gör de svens­ka bil­hal­lar­na i ok­to­ber/no­vem­ber med ett lan­se­rings­pris från 199 900 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.