Mer­ce­des­g­le of­fi­ci­ell

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ef­ter spi­on­bil­der, skis­ser och blin­kan­de ani­ma­tio­ner – nu är Mer­ce­des GLE of­fi­ci­ell.

I mil­li­me­ter mä­ter nya GLE 2 995 mel­lan hju­lax­lar­na vil­ket är 80 mer än hos fö­re­gång­a­ren. Ut­rym­me som främst ska mär­kas för bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na som även får 33 mil­li­me­ter mer tak­höjd.

In­ne i nya GLE hit­tar vi såklart det nya in­fo­tain­ment­sy­ste­met MBUX. Två 12,3-tums­skär­mar do­mi­ne­rar mil­jön som vi an­nars kän­ner igen från se­na­re Mer­ce­des­mo­del­ler med un­dan­tag för de upp­ra­da­de fläkt­ut­blå­sen som nu får en fyr­kan­tig och helt ny de­sign.

GLE kom­mer med en helt ny se­rie av mo­to­rer och som ladd­hy­brid. Nu pre­sen­te­ras dock ba­ra GLE 450 4Ma­tic med en ny rak sex­cy­lind­rig ben­si­na­re med as­si­stans av 48-volts­tek­nik på 367 häst­kraf­ter och 500 newton­me­ter. EQ Boost-sy­ste­met ger upp till 22 hästar och 250 newton­me­ter ex­tra. Bi­len pre­sen­te­ras även med fyr­hjuls­drift (4Ma­tic) och en ni­oste­gad au­to­mat­lå­da (9G-tro­nic).

Bi­len rul­lar in hos de ame­ri­kans­ka och eu­ro­pe­is­ka bil­hand­lar­na i bör­jan av 2019, ki­ne­ser­na får vän­ta till vå­ren.

Mer­ce­des GLE tar upp kam­pen med Vol­vo XC90.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.