SSAN­GYONG KO­RAN­DO FÅR

Bil - - FRAMVAGNEN -

har in­spi­re­rats av E-SIV Con­cept som vi­sa­des i Gené­ve ny­li­gen men pro­duk­tions­bi­len har kraf­tigt to­nats ner. Synd, för den var gans­ka snygg och påmin­de rätt myc­ket om Range Ro­ver Evo­que. Nya Ko­ran­do kom­mer först med 1,5-li­ters ben­sin­mo­tor och 1,6-li­ters ol­jebrän­na­re. Bå­da mo­to­rer­na sägs va­ra nya pro­duk­ter. Men det in­tres­san­ta är för­stås att Ko­ran­do kom­mer som ren el­bil i ett se­na­re ske­de och möj­li­gen blir det ock­så en ladd­hy­brid ba­se­rad på ben­sin­mo­torn. Ko­ran­do och Ko­ran­do EV kom­mer att bli de förs­ta i en våg av upp­frä­scha­de bi­lar från fö­re­ta­get. Ti­vo­li kom­mer att upp­da­te­ras 2020 och den ny­li­gen pre­sen­te­ra­de Rex­ton får sam­ma be­hand­ling 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.