En ny san­ning

Bil - - KONSUMENT - WLTP +33% skill­nad! TEXT: MI­KAEL STJERNA

Den nya tuf­fa­re Wltp-kör­cy­keln som in­för­des 1 sep­tem­ber ger för­bruk­nings­siff­ror som mer mot­sva­rar verk­lig kör­ning.

(nya kör­cy­keln)

Blan­dad kör­ning: 0,80 l/mil. Stad (del 1): 0,96 l/mil. För­ortskör­ning (del 2): 0,81 l/mil. Lands­väg (del 3): 0,70 l/mil. Mo­tor­väg (del 4): 0,81 l/mil. CO2: 210 g/km. Byx­or­na dras av på Vol­vo XC90 i Wltp-cy­keln. För­bruk­ning­en går upp he­la 33 pro­cent. Men skat­ten be­räk­nas fort­fa­ran­de på gam­la Nedc-kör­cy­keln. Ex­akt hur fram­ti­da skat­te­sy­stem ser ut vet vi in­te, men för­änd­ring är att vän­ta till den 1 ja­nu­a­ri 2020. No­te­ra att det är sto­ra skill­na­der på hur bil­mo­del­ler på­ver­kas. För den Volks­wa­gen Tou­a­reg vi tes­ta­de sam­ti­digt som XC90 öka­de för­bruk­ning­en 27 pro­cent i Wltp-testet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.