Vad me­nas med det­ta?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

in­ne­bär att man in­te får stan­na ef­ter skyl­ten an­nat än om tra­fi­ken på­kal­lar det. På och av­stig­ning får då ske i fart med de ris­ker det med­för. Men om jag får gis­sa så tror jag att ga­tu­kon­to­ret i Helsing­borg me­nat att det är stopp­för­bud för på- och av­last­ning, men man får lå­ta per­so­ner kli­va in i och ur bi­len. Ska du va­ra rik­tigt sä­ker på vad de me­nar så kon­tak­ta kom­mu­nen och ta­la gär­na om för mig vad de svarar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.