UTE 9/­12

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - SVAR:

Går man ef­ter tra­fi­klag­stift­ning­en så är den här skylt­ning­en en typ av mo­ment 22. Det är skyl­tat stopp­för­bud, vil­ket

Hej! I vack­ra Helsing­borg finns den­na tra­fik­skylt som för­bryl­lar mej. Om man in­te får stan­na här hur ut­för man då på­el­ler av­stig­ning? Det ver­kar far­ligt för liv och lem att ut­fö­ra det när bi­len rul­lar. Ett pro­blem som kanske ni kan för­kla­ra.HANS RU­BEN BÖRJESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.