EN FRANSK OPEL INSIGINA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Över­ras­kan­de snabbt kom­mer det bild­be­vis på att Opel In­sig­nia kom­mer att upp­da­te­ras in­om kort. Tro­li­gen för att PSA vill tvät­ta bort Opel-stäm­peln. Det ser ut som om gril­len blir stör­re och strål­kas­tar­na får ny de­sign. Hur stöt­fång­a­ren blir är det svårt att sia om då den är kraf­tigt maske­rad. Bak går det för­sik­ti­ga­re till och bak­lju­sen får sam­ma de­sign som nu men ny gra­fik. Räk­na med någ­ra nya mo­to­rer, någ­ra kanske till och med bygg­da av PSA och li­te för­änd­ring­ar på in­si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.