CAYMAN T NÄR­MAR SIG AVTÄCKNING

Bil - - FRAMVAGNEN -

Kons­tigt nog har Cayman T lyckats hål­la sig un­dan från vår bilspi­on fram till nu. Det in­ne­bär att bi­len vi ser på bil­der­na är ute på de sista och av­slu­tan­de tes­ter­na. Det­ta sker på de kur­vi­ga vägar­na på och ut­an­för Nür­bur­gring. Cayman T kom­mer att föl­ja re­cep­tet från 911 Car­re­ra T vil­ket be­ty­der läg­re vikt och mer fö­r­ar­o­ri­en­te­rad fo­kus. Vik­ten kom­mer att sän­kas med 20 ki­lo med tun­na­re glas, lät­ta­re sport­sto­lar och tyg i dörrin­si­dor­na. Av­slut­nings­vis åker lju­dan­lägg­ning­en ut. Cayman T kom­mer med spor­tigt av­gas­sy­stem, Sport Chro­no-pa­ket, 10 mm läg­re mark­fri­gång och 20 tum höga hjul. Le­ve­ran­ser­na lär star­ta i mit­ten av 2019 och Cayman T pla­ce­rar sig mel­lan S och GTS och för­vän­tas ge ifrån sig runt 360 häst­kraf­ter från sin 2,5-li­ters box­er­tur­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.