NY VÄRSTING PÅ GÅNG FRÅN LEXUS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Lexus hål­ler på att ut­veck­la en ver­sion av RC F som ska pas­sa in mel­lan den van­li­ga RC F och täv­lings­bi­len RC F GT3. Vi pra­tar allt­så om en bil som är an­pas­sad för att kun­na an­vän­das på di­ver­se ban­mö­ten (”track­days”) men även går att kö­ra på all­män väg även om det tro­li­gen blir li­te stö­tigt. Vi kan se på de ny­tag­na bil­der­na­att det kom­mer att an­vän­das rik­ligt med kol­fi­ber, till ex­em­pel i mo­tor­hu­ven med ven­ti­le­ring och ta­ket. En stor fix­e­rad bakvinge och en dif­fu­ser mel­lan bak­hju­len av­slu­tar an­rätt­ning­en. Tan­ken med all kol­fi­ber är för­stås att gö­ra bi­len lätt vil­ket­på­ver­kar väg­håll­ning och pre­stan­da. När RC F GT kom­mer gör den det i samband med en upp­da­te­ring och den och dess släkt­ning­ar kom­mer tro­li­gen att bli den sista i seg­men­tet med sug­mo­tor, V8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.