TES­LA

MO­DEL X 100D

Bil - - TEST -

Cirka­pris: 1 240 380 kr. Mo­tor: El. El­mo­tor fram: 356 hk (262 kw), i.u Nm, El­mo­tor bak: 356 hk (262 kw), i.u Nm. To­tal ef­fekt 574 hk (422 kw), 660 Nm, Bat­te­ri­typ li­ti­umjon, 100 kwh. CO2: 0 g/km. För­bruk­ning: 2,08 kwh/mil. Ac­ce­le­ra­tion: 0-100 km/h på 4,9 s. Topp­fart: 250 km/h. Stor­lek (l/b/h): 503/200/168 cm. Max­last: 517 kg. Tjäns­te­vikt: 2 562 kg.

BE­TYG

ÄGA Köp 75D-mo­del­len om du kör kor­ta­re av­stånd, i prin­cip lik­nan­de pris­bild som för Ja­gu­ar. Grönt är in­te all­tid med skönt, för plån­bo­ken, Mil­kost­nad på +100 kro­nor av­skräc­ker. KÖ­RA

Mo­del X är li­te wobb­lig med dif­fus feed­back. Ställ­bart chas­si och styr­ver­kan. Bra in­ställ­ning­ar av ef­fektut­sönd­ring och brom­s­kraf­ter. Tes­la=ener­gisk. KOM­FORT

Fram­sto­lar­na är enk­la, bak­sä­tet trångt för ka­rosstor­le­ken och sista sä­tes­ra­den bänk­hård. UT­RYM­MEN

För att va­ra en all­round el­bil sak­nar Mo­del X konkurrens, 5-, 6- el­ler 7-sit­sig. SÄ­KER­HET

Ej tes­tad av Eu­ro NCAP. Kla­rar en­dast 65 km/h i un­dan ma­nö­ver­testet och läng­re broms­sträc­ka. MIL­JÖ

Af­ton­bla­det Bil ger 5 plus till al­la el­bi­lar. Noll CO -utsläpp un­der kör­ning. 2

HEL­HET

Sva­jig ar e be tyg­tack va­re dy­ra re­pris och un­der­må­lig ak­tiv kör­sä­ker­het med un­der­känt i un­dan­ma­nö­ver testet ger för­lust till Mo­de l X. Test­la­get kan än­då in­te und­gå att im­po­ne­ras av bat­te­ri- och el mo­torupp­fö­ran­de samt att Tes la har väs­sat upp­lev­da kva­li­tets­in­tryck. Klart kon­kur­rens­kraf­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.