JA­GU­AR

I-PA­CE S EV400

Bil - - TEST -

Cirka­pris: 859 900 kr. Mo­tor: El. El­mo­tor fram: 200 hk (147 kw), 348 Nm, El­mo­tor bak: 200 hk (147 kw), 348 Nm. To­tal ef­fekt 400 hk (296 kw), 696 Nm, Bat­te­ri­typ li­ti­umjon, 90 kwh. CO2: 0 g/km. För­bruk­ning: 2,10 kwh/mil. Ac­ce­le­ra­tion: 0-100 km/h på 4,8 s. Topp­fart: 200 km/h. Stor­lek (l/b/h): 468/190/157 cm. Max­last: 343 kg. Tjäns­te­vikt: 2 327 kg.

BE­TYG

ÄGA Förs­ta ut­gå­van av I-pa­ce kos­tar över en mil­jon kro­nor. Fort­satt ing­en bil­lig bil. Egent­li­gen ett över­be­tyg med tan­ke på vad man får i bil­stor­lek. Men Tes­la är än­nu dy­ra­re. KÖ­RA

Ja­gu­ar gör den mest kör­gla­da el­bi­len i nu­lä­get. Bra pre­ci­sion i chas­si och styr­ning. Rapp och kraft­full men räck­vid­den och ladd­ver­kan hål­ler in­te måt­tet. KOM­FORT

Låg ljud­ni­vå och sto­lar som fun­ge­rar på lång­färd. Hårt satt stöt­dämp­ning ger tuff gång. UT­RYM­MEN

För fy­ra re­san­de hål­ler ku­pén måt­tet – men se upp med låg lastvikt! Låg tak­höjd. SÄ­KER­HET

Ej tes­tad av Eu­ro NCAP. Kla­rar broms- och un­dan­ma­nö­ver med god­känt re­sul­tat. MIL­JÖ

Af­ton­bla­det Bil ger 5 plus till al­la el­bi­lar. Noll CO -utsläpp un­der kör­ning. 2

HEL­HET

Ny­kom­li­gen i el­bils­sam­man­hang – Ja­gu­ar – kam­mar hem test­vins­ten ge­nom att er­bju­da hög lägsta­ni­vå. I-pa­ce ger ett god­känt in­tryck, om än li­te för tra­di­tio­nellt av­tryck. Men nya kun­der ska ju rag­gas in till mär­ket. För att över­ty­ga mer bor­de brit­ter­na bätt­ra på el- och bat­te­ri­tek­nik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.