HISTO­RIA JEEP RE­NE­GA­DE

Bil - - BEGAGNAT -

2014. Jeep Re­ne­ga­de vi­sas på bil­sa­long­en i Ge­ne­ve. Smyg­pre­miär i Sve­ri­ge i no­vem­ber sam­ma år.

2015. Lan­se­ring och förs­ta mo­dellår. Mo­to­ral­ter­na­tiv: Ben­sin 1,6 E-torq 110 hk 5-väx­lad ma­nu­ell, 1,4 Mul­ti­air 140 hk 6-väx­lad­ma­nu­ell, 1,4 Mul­ti­air 170 hk 9-väx­lad au­to­mat 4WD. Die­sel 1,6 Mul­ti­jet 120 hk 6-väx­lad ma­nu­ell, 2,0 Mul­ti­jet 140 hk 6-väx­lad 4WD, 2,0 Mul­ti­jet 140 hk 9-väx­lad au­to­mat 4Wd+låg- väx­el, 2,0 Mul­ti­jet 170 hk 9-väx­lad au­to­mat 4Wd+låg­väx­el. Ver­sio­ner på vår mark­nad: Lon­gi­tu­de, Li­mi­ted, Trail­hawk. Spe­ci­alut­gå­vor: 75th An­ni­ver­sa­ry, Dawn of Justice, Night Eag­le.

2017. 6-väx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da kom­mer till 1,4 Mul­ti­air 140 hk. Re­ne­ga­de byggs i Ita­li­en, Bra­si­li­en och Ki­na. I Sve­ri­ge har sålts drygt 1 100 Re­ne­ga­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.