Mcla­ren 600LT

Än vet ing­en hur många spe­ci­al­va­ri­an­ter Mcla­ren kan tryc­ka ur sig. Se­nast ut i ra­den är en lät­tad och raf­fi­ne­rad ”Long­tail” ba­se­rad på 570S. Var­så­go­da, här är Mcla­ren 600LT!

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: HANS HED­BERG

Brit­tisk best för ba­nan.

FO­TO: MCLA­REN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.