VÄL­KOM­MEN! ÄR DU RE­DO FÖR ATT

BYG­GA SNYG­GA HUS & STÖR­RE STÄ­DER?

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Välkommen -

Det är be­ro­en­de­fram­kal­lan­de att byg­ga i Mi­necraft. Så fort man gjort sitt förs­ta hus på en kar­ta vill man bör­ja byg­ga ett and­ra, och se­dan ett tred­je och ett fjär­de. In­nan man vet ordet av har man en egen li­ten by. Vill du byg­ga en hel stad? Om du tyc­ker det lå­ter ro­ligt är den här gui­den pre­cis vad du be­hö­ver. I den här boken får du in­te ba­ra lä­ra dig hur du byg­ger oli­ka ty­per av hus (som skyskrapor, herr­går­dar, po­lis­sta­tio­ner, sko­lor och myc­ket mer), ut­an även allt som finns runt bygg­na­der­na.

Du får tips på hur du byg­ger vägar och järn­vä­gar, så att män­ni­skor kan ta sig runt i sta­den. Du får ock­så lä­ra dig hur du byg­ger par­ker, sta­ty­er, fon­tä­ner och and­ra sa­ker som gör en stad trev­lig att bo i. I boken finns ock­så någ­ra av de bäs­ta Mi­necraft-stä­der­na som byggts. Kanske in­spi­re­ras du att byg­ga nå­got lik­nan­de i din stad?

När du byggt klart din stad får du ock­så lä­ra dig hur du kan de­la din fan­tas­tis­ka stad, så att kom­pi­sar (och främ­ling­ar) kan ta del av din fi­na värld.

BLÄDDRA VI­DA­RE, FÖR DET ÄR DAGS ATT SÄT­TA IGÅNG!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.