KOM IGÅNG

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Det är in­te ba­ra att bör­ja byg­ga en stad plan­löst. Det går, men det är in­te så bra. Pre­cis som rik­ti­ga stä­der krä­ver block­stä­der pla­ne­ring och förberedelser. I det här ka­pit­let får du lä­ra dig hur du för­be­re­der din kar­ta för en stad, vil­ka oli­ka texturpaket som kan va­ra bra och hur du gör stads­rit­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.