SPA­RA DIN STAD

Så här sä­ker­hetsko­pi­e­rar du din stad, så att den in­te för­svin­ner.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Om du ska byg­ga i da­gar, vec­kor el­ler till och med må­na­der för att gö­ra en enorm stad är det smart att sä­ker­hetsko­pi­e­ra, ifall det värs­ta skul­le hän­da. Spa­ra­de spel­fi­ler blir lätt kor­rup­ta, spe­ci­ellt om du pre­cis in­stal­le­rat en ny ver­sion av Mi­necraft. Om du ba­ra har en ko­pia av fi­len kan allt hårt ar­be­te gå för­lo­rat.

Här kan du lä­sa om hur du sä­ker­hetsko­pi­e­rar di­na fi­ler på da­torn och­på App­le- el­ler Andro­id-en­he­ter.

Se till att allt ditt hår­da ar­be­te in­te går för­lo­rat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.