STADS­PLA­NE­RING

Vill du se till att din stad in­te blir en en­da rö­ra av bygg­na­der? Då be­hö­ver du en plan!

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Nu vet du hur du ska­par en tom värld (se si­da 8) och det kan kän­nas fres­tan­de att bör­ja byg­ga di­rekt. Men ta det lugnt. Om du vill und­vi­ka att din stad blir en en­da rö­ra är det bäst att ha en plan. Den be­hö­ver in­te va­ra ex­akt och vi­sa var var­je block ska va­ra, men det är bra att i al­la fall ve­ta vil­ka bygg­na­der som ska pla­ce­ras var. Det kom­mer gö­ra din stad myc­ket trev­li­ga­re att vis­tas i.

Här är någ­ra tips på hur du pla­ne­rar den per­fek­ta sta­den.

Äg­na li­te tid åt pla­ne­ring för att få allt per­fekt!

Pla­ne­ring krävs för att din stad in­te ska bli en en­da rö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.