15 BYGGTIPS

Här är 15 tips som gör din stad till nå­got ex­tra.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Det finns in­te så många dör­rar i Mi­necraft och al­laär i sam­ma stor­lek. Ingångar be­hö­ver dock in­te all­tid ha dör­rar. Mo­der­na bygg­na­der som den här flyg­plat­sen ser of­ta bätt­re ut ut­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.