TRANS­PORT

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Du har mas­sa hus i din stad, men hur tar du dig mel­lan dem? I det här ka­pit­let får du lä­ra dig hur du gör vägar och läg­ger räls i din stad. Du får lä­ra dig att trans­por­te­ra spe­la­re från en plats till en an­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.