DE­LA DIN STAD

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Oav­sett om du har en fär­dig stad som du vill att and­ra ska se el­ler vill ha hjälp med bygg­nads­ar­be­tet, kom­mer du sä­kert vil­ja de­la din stad. Så här öpp­nar du upp din stad för vän­ner el­ler för spe­la­re över he­la värl­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.