FÖR­SLAG PÅ BYGG­NA­DER

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Stadsplanering -

Här är någ­ra för­slag på bygg­na­der du kanske vill ha i din stad. I ka­pi­tel 4 kan du lä­sa ex­akt hur du gör fle­ra av des­sa:

Flyg­plats Akva­ri­um Konst­gal­le­ri Bank Bus­sta­tion Kyr­ka Tings­rätt Fa­brik Bond­gård Sjuk­hus Bib­li­o­tek Herr­gård Mu­se­um Kon­tor Park Kraft­verk Eg­na hus el­ler lä­gen­hets­hus? Du väl­jer själv! Fäng­el­se ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.