AN­VÄND KOMMANDOGENERATORN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Bygg Snabbt Med Kommandon -

Om du kän­ner dig osä­ker på kommandon kan du tes­ta Fill Com­mand Ge­ne­ra­tor (fyll­kom­man­do-ge­ne­ra­torn) på the­pi­vot.net/mi­necraft.

Med det­ta fan­tas­tis­ka verk­tyg kan du skri­va in ko­or­di­na­ter­na för start- och slut­bloc­ket för om­rå­det du vill fyl­la i, väl­ja block samt ty­pen av fyll­ning (hol­low, till ex­em­pel).

Fyllkommandot ge­ne­re­ras au­to­ma­tiskt i en ru­ta längst ned på skär­men. Om du spe­lar på pc är allt du be­hö­ver gö­ra att ko­pi­e­ra kom­man­dot och klist­ra in det i Mi­necraft. Du be­hö­ver allt­så in­te skri­va kom­man­dot själv.

Du be­hö­ver in­te skri­va ut kom­man­dot. Ba­ra ko­pi­e­ra och klist­ra in!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.