SÅ FÅR DU ETT STRUKTURBLOCK

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Bygg Med Strukturblock -

Strukturblock går in­te att sam­la på van­ligt vis, som kul­ler­sten och svärd. Du mås­te skri­va in ett kom­man­do för att få det. Du mås­te spe­la i Kre­a­tivt lä­ge med Fusk ak­ti­ve­rat. Du mås­te och se till att ha en le­dig plats på snabb­tan­gen­ter­na.

Skri­va det­ta för att skaf­fa ett strukturblock:

/gi­ve @p structu­re_­block

Struk­tur­bloc­ket bör dy­ka upp på snabb­tan­gen­ter­na längst ned på skär­men. Det är en un­der­lig svart och li­la lå­da med ett kors på var­je si­da.

Läm­na plats för ett strukturblock i ryggsäc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.