HIT­TA BYGG­NA­DER ATT LAD­DA NED

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Ladda Ned Färdiga Byggnader -

För att få in and­ras bygg­na­der på kar­tan mås­te du lad­da ned nå­got som he­ter en sche­ma­tic fi­le. Det­ta är en slags rit­ning som vi­sar var var­je block ska pla­ce­ras i en bygg­nad.

Det finns fle­ra hem­si­dor som er­bju­der des­sa fi­ler, men vi re­kom­men­de­rar att du an­vän­der mi­necraft-sche­ma­tics.com. Här finns ett stort ut­bud av bygg­na­der som du kan lad­da ned till din stad, bland an­nat enor­ma bygg­na­der som spor­ta­re­nor och skyskrapor.

Ta en titt på hem­si­dan och hit­ta en bygg­nad du vill pla­ce­ra i din stad. Läs vi­da­re för att lä­ra dig hur du pla­ce­rar din ut­val­da bygg­nad på kar­tan.

Från sta­di­ums till skyskrapor, det finns en mängd bygg­na­der att väl­ja mel­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.