GLÖM IN­TE DE­TAL­JER­NA

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Ladda Ned Färdiga Byggnader -

Skill­na­den mel­lan en van­lig bygg­nad och en fan­tas­tisk bygg­nad lig­ger i de­tal­jer­na. Bygg in­te enor­ma, plat­ta väg­gar i sam­ma block. Många block, som sten el­ler sand­sten, finns i fle­ra oli­ka va­ri­an­ter. An­vänd dem för att gö­ra di­na bygg­na­der spe­ci­el­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.