PLA­CE­RA UT NÅG­RA LAND­MÄR­KEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Ladda Ned Färdiga Byggnader -

Al­la sto­ra stä­der har land­mär­ken. Lon­don har Big Ben (på bil­den), San Fran­ci­sco har Gol­den Ga­te-bron, Bar­ce­lo­na har Sagra­da Fa­mi­lia. Vad sät­ter din Mi­necraft-stad på världs­kar­tan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.