VAR KRE­A­TIV MED BAN­DE­ROL­LER

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Ladda Ned Färdiga Byggnader -

Ett sätt att gö­ra di­na bygg­na­der per­son­li­ga på är att an­vän­da ban­de­rol­ler. Med dem kan du gö­ra flag­gor, for­mer el­ler till och med lo­gos. Gå in på needcools­ho­es.com/ ban­ner för att gö­ra eg­na ban­de­rol­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.