AN­VÄND BLOCK PÅ NYA SÄTT

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - 15 Byggtips -

De bäs­ta byg­gar­na är de som kan an­vän­da block kre­a­tivt. An­vänd fan­ta­sin och för­sök an­vän­da de van­li­ga bloc­ken på nya sätt. Här har till ex­em­pel säng­ar bli­vit en sof­fa och gar­di­ner­na i bak­grun­den är ban­de­rol­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.