LÅT VATT­NET FLY­TA GE­NOM STAN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - 15 Byggtips -

Många stä­der har flo­der och ka­na­ler. Glöm in­te att läg­ga till vat­ten­drag i din stad. Det ger dig en chans att vi­sa upp di­na fär­dig­he­ter bro­byg­ga­re. Dess­utom kan du byg­ga oli­ka slags bå­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.