FYLL PÅ MED GRÖNT

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - 15 Byggtips -

Glöm in­te gröns­kan i din stad. Träd kan till ex­em­pel sät­tas längs vägar, och in­te ba­ra för att det att ser fi­na­re ut, ut­an ock­så för att det hjäl­per till att ra­ma in vägen och vi­sa blic­ken vart den ska ta vägen. Kanske pas­sar ett land­mär­ke el­ler en fon­tän i slu­tet?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.