PAS­SA IN I TI­DEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - 15 Byggtips -

Gam­la bygg­na­der är in­te gjor­da av nya ma­te­ri­al. Om du läg­ger till li­te histo­ria till sta­den i form av till ex­em­pel ett slott bör du an­vän­da mos­sig kul­ler­sten och klät­ter­väx­ter för att få den att se gam­mal ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.