FIXA LI­TE GATUKONST

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - 15 Byggtips -

Om du har en stor trå­kig vägg på si­dan av din bygg­nad kan du gö­ra nå­got kre­a­tivt med den. Vad sägs om li­te gatukonst, som på den här bygg­na­den i Broville? (Se si­da 34 för en gui­de till Broville.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.