BN TOR­NET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

Det här är ett bra ex­em­pel på ett land­mär­ke i en stad. BN-tor­net är miss­tänkt likt BT To­wer i Lon­don, även om spet­sen på top­pen är hög­re. Här finns ing­en hiss som tar dig till top­pen, ut­an du mås­te klätt­ra he­la vägen upp i en smal trap­pa. Det är dock värt klätt­ring­en, ef­tersom ut­sik­ten över sta­den är spek­ta­ku­lär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.