STRAN­DEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

Det bäs­ta med en stad vid ha­vet är att det finns plats för en strand. Bro­vil­les strand har en gam­mal träpir, med båtut­hyr­ning i längst ut. Där in­ne hit­tar du kis­tor ful­la av bå­tar du kan ta ut på vatt­net, nå­got som är en ro­lig de­talj om du spe­lar i Över­lev­nads­lä­ge och lätt kan ploc­ka ut en båt från ryggsäc­ken. Strand­möb­ler­na är ock­så snyg­ga, med sol­sto­lar, pa­ra­sol­ler och till och med kis­tor där du kan läg­ga di­na vär­desa­ker när du ba­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.