SKEPPSVARV

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

Allt i en stad kan in­te va­ra vac­kert. Broville har ett skeppsvarv i ham­nen, där bå­tar­na byggs. På and­ra stäl­len i ham­nen finns det sto­ra con­tai­ner­far­tyg med kra­nar, som las­tar av va­ror­na från far­ty­gen. Det finns dess­utom järn­väg till ham­nen, så va­ror­na kan lätt kan trans­por­te­ras vi­da­re på tåg … el­ler i gruv­vag­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.