PUMPSTATIONEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

Det­ta är en av de mest im­po­ne­ran­de bygg­na­der­na i he­la sta­den. Först och främst är sät­tet som bygg­na­den går ihop med bergs­si­dan bril­jant. Den rik­tigt im­po­ne­ran­de de­len är dock in­si­dan, där det finns ett fan­tas­tiskt röd­stens-nät­verk av järn­vä­gar som le­der vatt­net från bot­ten till top­pen. Du mås­te se det med eg­na ögon för att tro på det. Det är så stort att det är lätt att gå vil­se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.