BIB­LI­O­TE­KET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

Bro­vil­les bib­li­o­tek ser kanske in­te så spek­ta­ku­lärt ut från ut­si­dan. Det är en gans­ka all­dag­lig bygg­nad, som skul­le kun­na miss­tas för ett van­ligt kon­tor. Om du dä­re­mot går runt till bak­si­dan ser du ett per­fekt ex­em­pel på var­för du in­te bör läm­na en stor vägg helt tom. Det pas­sar verk­li­gen in bra med den fi­na gång­vä­gen som sling­rar sig runt bib­li­o­te­kets bak­si­dan. På in­si­dan finns det enor­ma vå­ning­ar fyll­da med bok­hyl­lor, samt ett lek­rum och en da­ta­sal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.