TUN­NEL­BA­NAN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

Det finns många tun­nel­ba­nesta­tio­ner i Broville. Det finns fak­tiskt så många att det finns fle­ra oli­ka lin­jer och en kar­ta som vi­sar vil­ka lin­jer som går till vil­ka sta­tio­ner! Ett nät­verk som det­ta krä­ver nog­grann pla­ne­ring, och det kan till och med va­ra bäst att byg­ga det in­nan du bör­jar med bygg­na­der­na, för att va­ra sä­ker på att du all­tid har plats för sta­tio­ner­na och spå­ren. Glöm in­te att spå­ren kan gå un­der bygg­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.