STARTHUSET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Pre­cis vid start­punk­ten i Sun­set Coast ham­nar du bred­vid en enorm herr­gård. Den är upp­de­lad i fle­ra vå­ning­ar och kons­tigt nog är bygg­na­dens in­gång på övers­ta vå­ning­en. Du kom­mer äls­ka de­sig­nen på trap­pan mitt i herr­går­den, som har ett snirk­lan­de räc­ke av glas. Kol­la in den fi­na gräs­mat­tan på bak­si­dan ock­så!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.