STO­RA TOR­GET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Som du sä­kert har märkt vid det här la­get är allt i Sun­set Coast trångt – pre­cis som en rik­tigt gam­mal stad. Här kan du se Sto­ra tor­get om­gi­vet av många oli­ka ty­per av bygg­na­der, som al­la har en egen stil och oli­ka ma­te­ri­al. Det får det att se ut hu­sen byggts un­der oli­ka pe­ri­o­der, som i rik­ti­ga stä­der. I mit­ten av tor­get står den steg­ran­de häs­ten. Den är in­te li­ka stor som sta­dens störs­ta sta­ty, men den är väl­digt im­po­ne­ran­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.