DET HÖGA STADS­HU­SET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Ef­tersom Sun­set Coast är byggt längs en bergs­si­da är många hus i sta­den höga, så att de in­te tar li­ka stor plats på mar­ken. På in­si­dan finns det en trång trapp som tar dig mel­lan de oli­ka vå­ning­ar­na och det finns ba­ra plats för ett rum. För att få rum­men att se stör­re ut de­las de upp med staket istäl­let för väg­gar. De har än­då lyc­kats kläm­ma in en dub­bel­säng här!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.