VAKTTORNET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Det här är en en­kel bygg­nad som för­mod­li­gen tar mind­re än en tim­me att byg­ga från grun­den. Vakttornet är en im­po­ne­ran­de syn vid kus­ten. Du kom­mer att gil­la de star­ka gu­la fär­ger­na, som ut­nytt­jar de nya färg­gla­da bloc­ken fullt ut. In­si­dan är fram­för allt ett trapp­hus som tar dig till top­pen. Det är en bra bygg­nad om du mås­te för­sva­ra din stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.