HAMNHUSEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

Det var li­te an­norlun­da att bo i ham­nen 1666 jäm­fört med idag. På den ti­den var ham­nar­na fyll­da med sto­ra skepp som frak­ta­de va­ror över he­la värl­den. Idag in­ne­bär det van­ligt­vis ba­ra en fin utsikt. Des­sa hamn­hus vi­sar hur du kan gö­ra hus som häng­er ut över vatt­net, med bal­kar som hål­ler upp bygg­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.