TUDORHUSET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Sunset Coast -

De fles­ta som byg­ger hus i Mi­necraft bru­kar byg­ga med ra­ka väg­gar. Äld­re bygg­na­der var in­te så, ut­an ha­de of­ta de­lar som stack ur här och där, nå­got som åter­ska­pats per­fekt på det­ta hus. Det är ett stort hus för ri­ka in­vå­na­re och de­sig­nen med vi­ta väg­gar och mör­ka träbjäl­kar var ty­pisk un­der Tudor­ti­den. Det­ta är en typ av bygg­nad som krä­ver nog­grann pla­ne­ring och myc­ket ar­be­te på ta­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.