RINGTORNET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - London 1666 -

Det är osä­kert om det­ta är det of­fi­ci­el­la nam­net, men i den här boken kal­las den­na fan­tas­tis­ka struk­tur Ringtornet, som har glas­ring­ar som cir­ku­le­rar runt. Den sto­ra blå ring­en är en gång­väg, vil­ket be­ty­der att du kan vand­ra runt där och ta in ut­sik­ten av he­la sta­den. Bygg­na­den är ihålig på in­si­dan, men tog sä­kert än­då fruk­tans­värt lång tid att byg­ga …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.