STADE

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Future City -

I fram­ti­den kom­mer al­la spor­ta­re­nor att se ut så här, kanske. I et sto­ra fly­gan­de te­fa­tet finns en id­rotts­plan och plats för tu­sen­tals åskå­da­re. Lin­jer­na på pla­nen är väl­digt kons­ti­ga, men de är för­mod­li­gen till för nå­gon fram­tids­sport som in­te upp­fun­nits än­nu!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.