AREA 51

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Future City -

Det­ta mås­te du se! Glas­ku­po­len som täc­ker den här hem­li­ga an­lägg­ning­en är enorm. Den är så stor att den in­te får plats på en en­da bild, ut­an att da­torn kra­schar. Kar­tans byg­ga­re an­vän­de för­mod­li­gen ett avan­ce­rat kom­man­do för att gö­ra den­na ku­pol, ef­tersom det skul­le ta fle­ra vec­kor av ar­be­te att gö­ra den för hand. Och då har vi in­te ens nämnt den enor­ma bygg­na­den in­u­ti ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.