MIN­NES­MÄR­KEN OCH MO­NU­MENT

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Statyer Och Skulpturer -

En an­nan van­lig syn i stä­der är min­nes­mär­ken och mo­nu­ment. Mo­nu­men­tet på bil­den till hö­ger är från Broville. Det är högt och kan mä­ta sig med sta­dens skyskrapor.

Min­nes­mär­ken för fall­na kri­ga­re går ock­så att byg­ga i Mi­necraft, som det här byg­get från De­vi­an­tArt.com vi­sar.

Mo­nu­ments can be just as eye-catching as skyscra­pers!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.