MI­NECRAFT

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Flerspelarläge Och Servrar -

Lo­ka­la fler­spe­lar­lä­gen är li­te lät­ta­re att fixa om du spe­lar på Mi­necraft.

Om du vill de­la din stad öpp­nar du värl­den på din te­le­fon, läsplat­ta el­ler konsol. Al­la som är an­slut­na till sam­ma tråd­lö­sa nät­verk bör se­dan kun­na tryc­ka på Spe­la el­ler klic­ka på Vän­ner och hit­ta ditt LAN-spel i hu­vud­skär­men. Se­dan kan de ba­ra tryc­ka på An­slut.

Om du är in­log­gad på Mi­necraft med ett Xbox Li­ve-kon­to bör du kun­na öpp­na ditt spel för vän­ner via internet och in­te ba­ra dem på ditt tråd­lö­sa nät­verk. Klic­ka på Lägg till vän för att hit­ta di­na kom­pi­sar på oli­ka sätt.

Tho­se on your wi­re­less network can jo­in from he­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.