VÄLKOMMEN TILL

Blodigt Begär - - Sidan 1 -

Som Wil­li­am Con­gre­ve dik­ta­de på 1600-ta­let: ”Him­len har ing­en vre­de likt kärlek vänd i hat”. Se­dan ti­der­nas be­gyn­nel­se har hjär­tat styrt över för­nuf­tet med för­ödan­de konsekvenser. Från för­småd­da äls­ka­re till svartsjuka fa­mil­je­med­lem­mar. Män, kvin­nor och till och med barn har vänt sig mot si­na nä­ra och kä­ra för att ut­krä­va den gruv­li­gas­te av hämn­der. På de föl­jan­de si­dor­na kan du lä­sa om de mest bru­ta­la och upp­ska­kan­de pas­sions­brot­ten – från Lo­re­na Bob­bitts stymp­ning av sin våld­sam­me ma­ke till det tra­gis­ka fal­let med den vack­ra frans­ka skå­de­spe­lers­kan Ma­rie Trin­tig­nant som miss­hand­la­des till döds av sin pojk­vän, el­ler om Mar­vin Gaye som sköts ihjäl av sin kall­hjär­ta­de far och det vett­lö­sa mor­det på Gi­an­ni Ver­sa­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.